Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi i kosztorysowanie

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi i kosztorysowanie

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej IX edycji szkolenia „Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi i kosztorysowanie” rozpoczynającego się w październiku 2015 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje ogół wiedzy związanej z zarządzaniem przedsięwzięciem budowlanym i kosztorysowaniem. Tematyka dotyczy zarządzania: strukturą i organizacją robót, czasem realizacji, kosztami, zasobami (pracownicy, sprzęt, materiały). Szkolenie ma także na celu zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.

Długość szkolenia: 70 godz. (w tym aż 40 godzin zajęć laboratoryjnych)
Termin ostatniej edycji: październik 2015.

Liczba edycji: 9

Tematyka i zakres szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania i charakterystyka koncepcji zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
 • Deterministyczne i probabilistyczne metody planowania i monitorowania (CPM, PERT, Symulacja Monte Carlo).
 • Poziomy szczegółowości planów, operowanie pakietami robót, struktury WBS, wytyczne dotyczące struktury budżetu.
 • Optymalizacja harmonogramów z uwzględnieniem czasu, zasobów i kosztów.
 • Elementy controllingu-u i rachunkowości zarządczej zorientowanej na zarządzanie przedsięwzięciami (kontraktami.
 • Wspomaganie komputerowe w zarządzaniu przedsięwzięciem - programy: Microsoft Project 2010 i PRIMAVERA)
 • Obowiązujący stan prawny z zakresu kosztorysowania.
 • Metody kosztorysowania.
 • Sposoby sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych.
 • Wspomaganie procesu kosztorysowania oprogramowaniem komputerowym – program Zuzia 10 i Norma Pro.
 •  

  Do kogo adresowane jest szkolenie?
  Szkolenie adresowane do:

 • Zarządzających realizacją kontraktów budowlanych,
 • wykonawców budowlanych,
 • inwestorów publicznych i prywatnych,
 • innych uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego.
 •  

  Co uzyska uczestnik szkolenia?
  Uczestnik szkolenia zdobędzie i usystematyzuje wiedzę w zakresie zarządzania przedsięwzięciem budowlanym ze szczególną uwagą zwróconą na czas realizacji, koszty i zasoby. Zapozna się z procesem monitorowania realizacji i prognozowania stanu końcowego przedsięwzięcia w sensie czasu i kosztów oraz z metodą wartości wypracowanej. Pozna elementy controlingu i rachunkowości zarządczej zorientowanej na zarządzanie przedsięwzięciami (kontraktami). Uczestnik szkolenia otrzyma również wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawnych z obszaru kosztorysowania, metod sporządzania kosztorysów, baz normatywnych i cenowych wykorzystywanych w kosztorysowaniu. Zdobędzie umiejętność wspomagania procesu zarządzania i kosztorysowania nowoczesnym oprogramowaniem komputerowym – Microsoft Project, PRIMAVERA, Zuzia 10 i Norma Pro.

  Ramowy program szkolenia

  Blok: Zarządzanie przedsięwzięciem
  1. Wprowadzenie do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi – 4W
  2. Praktyczne aspekty realizacji przedsięwzięć budowlanych na wybranych przykładach - 4W
  3. Modele i programy wspomagające controlling przedsięwzięć budowlanych - 2W
  4. Charakterystyka i prezentacja programów komputerowych. (Microsoft Office Project, Primavera - Project Management) – 2W
  5. Optymalizacja planów realizacji. Metoda wartości wypracowanej - 2W
  6. Główne funckje programów Microsoft Project 2010 oraz PRIMAVERA - Project Management. Przykłady analiz metodą CPM - 4L.
  7. Funkcje programów umożliwiające uwzględnienie praktycznych ograniczeń (terminy, dostępność zasobów, zależność pomiędzy czasem realizacji a liczbą zaangażowanych zasobów, itp.) – 4L
  8. Funkcje dotyczące analizy planów realizacji, wyszukiwanie błędów planowania oraz optymalizacja harmonogramów realizacji zadań – 4L
  9. Proces monitorowania czasu realizacji zadań, pracy zasobów, wykorzystania materiałów oraz kosztów, metoda wartości wypracowanej – 4L
  10. Zaawansowane funkcje programów oraz ocena ryzyka czasu realizacji metodą PERT i symulacji Monte Carlo – 4L

  Blok: Kosztorysowanie robót budowlanych
  11. Wprowadzenie do kosztorysowania robót budowlanych (Przepisy prawne i metody środowiskowe, składniki ceny kosztorysowe) – 4W
  12. Rodzaje kosztorysów na roboty budowlane - 2W
  13. Dokumentacja projektowa (Przedmiar + Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) – 4W
  14. Baza normatywne i bazy cenowe - 2W
  15. Metody sporządzania kosztorysów, kalkulacja narzutów - 2W
  16. Wprowadzenie do programu kosztorysowego Zuzia i opracowanie kosztorysów - poziom podstawowy – 6L
  17. Wprowadzenie do programu kosztorysowego Norma Pro i opracowanie kosztorysów - poziom podstawowy – 6L
  18. Funkcje zaawansowane w programie ZUZIA 10 i opracowanie kosztorysów – 6L
  19. Weryfikacja kosztorysów ofertowych i inwestorskich – 2L

  Metodyka prowadzenia zajęć
  Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów (30 godz.) oraz laboratoriów (zajęć komputerowych w grupach 12 osobowych - 40 godz.).

  Miejsce szkolenia
  Szkolenie odbywa się w salach dydaktycznych budynku głównego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

  Kadra
  Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych z Politechniki Krakowskiej, członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych a także specjalistów z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.

  Osoba do kontaktu
  mgr Aleksandra Tatara - biuro projektu
  Wydział Inżynierii Lądowej PK (L-0)
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
  II piętro, pokój 216
  tel.: 12 - 628 25 41
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

   

   

   

   

  Szukaj

  Zaloguj się

  Plakat