Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home Procedura rekrutacyjna

Procedura rekrutacyjna

Email Drukuj

Procedura rekrutacyjna obowiązująca od dnia 23.08.2011 r


 • KROK 1: Rejestracja konta
  W kroku pierwszym należy dokonać rejestracji konta użytkownika. W tym celu należy użyć linku "Załóż swoje konto!" (link dostępny jest również po prawej stronie w module "ZALOGUJ SIĘ").
  Formularz rejestracyjny należy wypełnić danymi zgodnie z wytycznymi umieszczonymi obok pól formularza.
  Po naciśnięciu przycisku "ZAREJESTRUJ" na podany adres e-mail pocztą elektroniczną zostanie wysłany list w celu potwierdzenia rejestracji.
 • KROK 2: Logowanie, wybór szkolenia i pobranie dokumentów rekrutacyjnych
  Po zalogowaniu się należy:

- kliknąć odnośnik "Rejestracja" (w menu "REKRUTACJA") i dokonać wyboru szkolenia - zostanie wyświetlona pierwsza część ankiety zgłoszeniowej (pytania 1-17) zawierająca dane ogólne kandydata (wszystkie pola za wyjątkiem nr lokalu i telefonu stacjonarnego są polami wymaganymi). Dane tej części ankiety są modyfikowalne przy użyciu odnośnika: REKRUTACJA>Rejestracja>Moje dane - Zaktualizuj dane
- po wypełnieniu pierwszej części ankiety i naciśnięciu klawisza "dalej" kandydat będzie proszony o wypełnienie drugiej części ankiety (pytanie 18) zawierające pytania szczegółowe dotyczące wybranego kursu (również w tej części prosimy o uzupełnienie odpowiedzi na wszystkie pytania). Ze względu na brak możliwości późniejszej edycji tej części ankiety, prosimy o świadome udzielanie odpowiedzi, gdyż błędnie wprowadzone dane mogą być przyczyną dyskwalifikacji kandydata w procesie rekrutacji na wybrany kurs.
Zapisanie ankiety w systemie będzie potwierdzone przesłanym na wskazany adres e-mail powiadomieniem o rejestracji kandydata.

 • KROK 3: Oczekiwanie na wstępną kwalifikację
  Prawidłowo wypełniona ankieta zgłoszeniowa stanowi podstawę do zakwalifikowania kandydata na szkolenie. Przypominamy, że kandydat może wybrać tylko jeden kurs z listy kursów oferowanych.
 • KROK 4: Przesłanie podpisanych wersji papierowych dokumentów rekrutacyjnych
  Po zakwalifikowaniu na szkolenie biuro projektu skontaktuje się z kandydatem i poprosi o dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych podpisanych wersji papierowych dokumentów (do pobrania z: REKRUTACJA>Dokumenty rekrutacyjne): ankiety zgłoszeniowej, umowy (koniecznie w 2 egzemplarzach) oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych na adres:
  Politechnika Krakowska
  Wydział Inżynierii Lądowej
  ul. Warszawska 24
  31-155, Kraków


  Jednocześnie do dokumentacji należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

Umowy będą do odbioru na pierwszych zajęciach szkolenia.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu kandydata na daną edycję decyduje koordynator szkolenia (zobacz: Lista koordynatorów szkoleń) zgodnie z kolejnością zgłoszeń i na podstawie informacji zawartych w ankiecie zgłoszeniowej. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają osoby nie uczestniczące wcześniej w innym szkoleniu organizowanym w ramach Projektu "Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa".

Osoba zakwalifikowana będzie wpisywana na listę główną danej edycji szkoleń.

Po zakończeniu rekrutacji, w wyniku wyczerpania się miejsc na liście głównej, wstępnie zakwalifikowany kandydat będzie wpisany na listę rezerwową danej edycji - jest to procedura standardowa i nie będzie potwierdzana żadną informacja mailową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście głównej (np. rezygnacja, nie przesłanie umowy), kandydat z listy rezerwowej będzie wpisywany na listę główną z zachowaniem kolejności zgłoszeń.

Po uruchomieniu szkolenia kandydatom z listy rezerwowej będzie proponowany udział w kolejnej edycji szkolenia bez konieczności ponownego zgłaszania się.

W szkoleniach nie mogą uczestniczyć osoby uczące się, a w szczególności studenci, oraz pracownicy Politechniki Krakowskiej i innych uczelni wyższych.

 

Szukaj

Zaloguj się

Plakat