Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych

Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej III edycji szkolenia „Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych” rozpoczynającego się 03.04.2013 r. Osoby, których nie mogliśmy zakwalifikować z powodu nadmiaru zgłoszeń prosimy o rozważenie możliwości wyboru innego kursu, organizowanego w ramach projektu i rejestrację na liście kandydatów.

Celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich faz procesu budowlanego w ujęciu praktycznym w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Celem szkolenia jest także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycie praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej, nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Długość szkolenia: 72 godz.
Termin kolejnej edycji: ostatnia edycja

Liczba edycji: 3

Tematyka i zakres szkolenia
Podczas szkolenia w sposób kompleksowy i wyczerpujący wyjaśnione zostaną zagadnienia i problemy, istotne zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców rozpoczynających i prowadzących proces budowlany. Tematyka szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i koordynacji procesu budowlanego, identyfikacji zagrożeń związanych z przebiegiem robót budowlanych i reakcji na nie.
Przedstawione zostaną także możliwe źródła finansowania inwestycji budowlanej oraz metody szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane.

Do kogo adresowane jest szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników inwestorów, projektantów, przedsiębiorstw realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie pod „klucz” przedsiębiorców budowlanych i deweloperów budujących na sprzedaż domy i mieszkania, osób prowadzących nadzór inwestorski.

Co uzyska uczestnik szkolenia?
Uczestnik szkolenia uzyska umiejętność samodzielnego przygotowania dokumentacji formalno-prawnej koniecznej do prowadzenia inwestycji budowlanej.
Uzyska również wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawnych, metod wspomagających planowanie inwestycji, efektywnego projektowania obiektu budowlanego oraz szacowania kosztów i ryzyka prowadzonej inwestycji budowlanej.

Ramowy program szkolenia

  • Prawo budowlane i postępowanie administracyjne (podstawowe akty prawne regulujące proces budowlano-inwestycyjny, prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego, dokumentacja formalno-prawna w procesie inwestycyjnym) – 12W + 4P
  • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych - omówienie - 4W + 4P
  • Etapy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej (optymalizacja wyboru i ocena przydatności lokalizacji, analizy rynku, konkurencji itp., studium wykonalności inwestycji, ryzyko inwestycji) – 16W + 8P
  • Koncepcja i wstępny budżet inwestycji – 4W + 4L
  • Źródła finansowania inwestycji budowlanej – 4W
  • Efektywność projektowania inwestycji budowlanej (wskaźniki efektywności projektowania architektoniczno-budowlanego, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) – 8W
  • Umowy inwestycyjne (zawieranie umów inwestycyjnych na gruncie kodeksu cywilnego, rodzaje umów, zabezpieczenie należytego wykonania umowy) – 4W

Metodyka prowadzenia zajęć
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.

Miejsce szkolenia
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach od 17.00 do 20.15 w budynku głównym Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

Kadra
Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracowników Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Krakowa.

Osoba do kontaktu
mgr Aleksandra Tatara - biuro projektu
Wydział Inżynierii Lądowej PK (L-0)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
II piętro, pokój 216
tel.: 12 - 628 25 41
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szukaj

Zaloguj się

Plakat