Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home Kosztorysowanie robót budowlanych

Kosztorysowanie robót budowlanych

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatnich dodatkowych edycji szkolenia „Kosztorysowanie robót budowlanych”.

Szkolenie ma na celu zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i liniowych. Ma także przybliżyć zadania stojące obecnie przed nowoczesnym kosztorysantem oraz nauczyć wykonywania kosztorysów przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania wykorzystywanego w kosztorysowaniu.

Długość szkolenia: 64 godz.
Termin ostatnich edycji: 09-10.2015
Rejestracja zakończona.

Liczba edycji: 8 +1

Tematyka i zakres szkolenia

 • Obowiązujący stan prawny z zakresu kosztorysowania w tym ustawa o zamówieniach publicznych,
 • Wartość Kosztorysowa Inwestycji – wstępny budżet inwestycji,
 • Metody kosztorysowania robót budowlanych,
 • Sposoby wykonania kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • Wspomaganie procesu kosztorysowania oprogramowaniem komputerowym służącym do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji – program FOBOS WKI,
 • Wspomaganie procesu kosztorysowania oprogramowaniem komputerowym służącym do sporządzania kosztorysów - program Zuzia 9.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

 • Przedsiębiorcy budowlani,
 • Kosztorysanci,
 • Rzeczoznawcy majątkowi,
 • Inwestorzy publiczni i prywatni,
 • Deweloperzy,
 • Osoby zainteresowane kalkulacją kosztów w budownictwie.

Co uzyska uczestnik szkolenia?
Uczestnik szkolenia uzyska umiejętność samodzielnego wykonywania prostych kosztorysów budowlanych oraz czytania kosztorysów.
Uzyska również wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawnych dotyczących kosztorysowania oraz metod jego sporządzania, a także baz normatywnych i cenowych wykorzystywanych w kosztorysowaniu.

Ramowy program szkolenia

 • Rola kosztorysanta w procesie inwestycyjnym. Aktualny stan prawny dotyczący kosztorysowania. Podstawy i metody sporządzania kosztorysów – 4W
 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane – 4W
 • Układ i treść kosztorysu. Kalkulacja narzutów i kosztów zakupu. Rodzaje kosztorysów – 4W
 • Zasady normowania robót budowlanych. Bazy normatywne i cenowe – 4W
 • Program funkcjonalno-użytkowy. Wartość Kosztorysowa Inwestycji – omówienie – 4W
 • Wartość Kosztorysowa Inwestycji - program komputerowy FOBOS WKI– 4L
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4W
 • Przedmiarowanie robót budowlanych – 4W
 • Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych – 4W
 • Kosztorys ofertowy – 4W
 • Omówienie programu kosztorysowego Zuzia 9 – 4L
 • Opracowanie kosztorysów w programie Zuzia 9 - budownictwo kubaturowe – 4L
 • Opracowanie kosztorysów w programie Zuzia 9 - roboty instalacyjne – 4L
 • Opracowanie kosztorysów w programie Zuzia 9 - roboty liniowe – 4L
 • Rozliczanie robót budowlanych, waloryzacja wynagrodzenia z roboty budowlane – metody – 4W

Metodyka prowadzenia zajęć
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych z obsługi programów, które są prowadzone przed komputerem w sali komputerowej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i środę w godz. od 17:00 do 20:15.

Miejsce szkolenia
Szkolenia odbywają się w sali komputerowej 212 w budynku głównym Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

Kadra
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych z Politechniki Krakowskiej, specjalistów praktyków w zakresie kosztorysowania, członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (SKB), rzeczoznawców kosztorysowych SKB.

Osoba do kontaktu
mgr Aleksandra Tatara - biuro projektu
Wydział Inżynierii Lądowej PK (L-0)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
II piętro, pokój 216
tel.: 12 - 628 25 41
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szukaj

Zaloguj się

Plakat