Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home O projekcie

O projekcie

Email Drukuj

Projekt o nazwie "Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Jest to projekt ogólnopolski, wieloletni, realizowany w okresie od 3 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem ogólnym projektu jest poprawa potencjału rozwojowego Politechniki Krakowskiej poprzez wzbogacenie i dostosowanie oferty edukacyjnej w dziedzinie budownictwa do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy do roku 2015.

    Jako cele szczegółowe wskazano:
  • przygotowanie i realizacja 9 szkoleń z zakresu budownictwa o oczekiwanej tematyce
  • modyfikację studiów na kierunku budownictwo stopnia I i II ( w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim
    - www.civ-eng.pk.edu.pl)
  • podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Szkolenia i studia są dla uczestników i studentów nieodpłatne.

 

Ogłoszenia:

01.03.2011 r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

 

31.10.2011 r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

 

25.09.2012 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

 

25.02.2013 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Umowa zlecenia - wzór

 

25.02.2013 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Umowa zlecenia - wzór

 

22.03.2013 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Wynik postępowania

 

16.04.2013 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

 

06.05.2013 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

 

20.06.2013 r. 

Informacja dla uczestników szkoleń dotycząca ochrony danych osobowych

 

30.08.2013 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Umowa zlecenia - przykład

 

30.08.2013 r. 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Umowa zlecenia - przykład

 

 

Szukaj

Zaloguj się

Plakat