Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home Metody komputerowe w budownictwie

Metody komputerowe w budownictwie

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej IV edycji szkolenia „Metody komputerowe w budownictwie” rozpoczynającego się 16.03.2015 r. Osoby, których nie mogliśmy zakwalifikować z powodu nadmiaru zgłoszeń prosimy o rozważenie możliwości wyboru innego kursu, organizowanego w ramach projektu i rejestrację na liście kandydatów.

Celem szkoleń jest przekazanie najnowszej wiedzy o obliczeniowym modelowaniu obiektów inżynierskich metodą elementów skończonych (MES) oraz podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania metody w rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich. Oprogramowanie oparte na MES usprawnia projektowanie i analizę konstrukcji inżynierskich takich jak budowle, maszyny i ich elementy. Znajomość metodologii MES jest niezbędna dla nowoczesnego inżyniera.

Długość szkolenia: 60 godz.
Termin kolejnej edycji:
ostatnia edycja
Rejestracja zakończona.

Liczba edycji: 6

Tematyka i zakres szkolenia
Tematyką szkoleń jest metoda elementów skończonych , a szczególnie możliwości jej praktycznego zastosowania w różnych zagadnieniach inżynierskich, głównie z zakresu inżynierii lądowej.
Uczestnicy szkolenia poznają szerokie możliwości nowoczesnej MES. Zaprezentowana zostanie zarówno podstawowa wiedza z MES i rozwiązania prostych zadań jak również zaawansowanych problemów obliczeniowych.
Zajęcia ilustrowane będą dużą liczbą przykładów.

Do kogo adresowane jest szkolenie?
Szkolenia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z dziedziny MES, stosujących tą metodę w praktyce, pragnących podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy.
Szczególnie zapraszamy pracowników i właścicieli firm budowlano-konstrukcyjnych, biur projektów itp.

Co uzyska uczestnik szkolenia?

 • Pogłębienie wiedzy na temat MES
 • Zdobycie umiejętności przygotowania danych i prowadzenia obliczeń MES
 • Poznanie lub pogłębienie umiejętności posługiwania się wybranymi pakietami MES (przede wszystkim ROBOT)
 • Zwiększenie efektywności wykorzystania pakietów MES w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych
 • Pogłębienie umiejętności interpretacji wyników MES
 • Zdobycie umiejętności oceny jakości wyników (dokładności obliczeń)
 • Poznanie różnych źródeł błędów w wynikach obliczeń MES i zdobycie umiejętności ich unikania
 • Praktyczne poznanie pakietu matematycznego (przede wszystkim MathCad)
 • Praktyczne poznanie sposobów analizy typowych zadań inżynierskich
 • Zyskanie wiedzy na temat sposobów analizy bardziej złożonych problemów, związanych np. ze sprężysto-plastycznym zachowaniem materiału, dużymi deformacjami, modelowaniem uszkodzenia, pękania, zagadnieniami sprzężonymi czy kontaktem dwu ciał
 • Zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami oraz kierunkami rozwoju MES

Ramowy program szkolenia
Program szkoleń składa się z 60 godzin zajęć w laboratorium komputerowym i jest podzielony na 3 bloki tematyczne.

I. Podstawy MES w inżynierii
Wprowadzenie do metody elementów skończonych dla inżynierów, bogato ilustrowane przykładami zastosowań i błędów w posługiwaniu się metodą, skrótowe przypomnienie wiedzy z mechaniki.

II. Zastosowanie MES w zagadnieniach inżynierskich
Przedstawienie praktycznych zastosowań w obliczeniach konstrukcji prętowych, płytowych, powłokowych i złożonych, analiza problemów wyboczenia, odpowiedzi dynamicznej, interakcji konstrukcji z podłożem, fizyki budowli, optymalizacja.

III. Ocena poprawności rozwiązań MES
Szerokie omówienie zagadnień z zakresu oceny jakości rozwiązań MES, w tym:

 • szacowanie błędów
 • sposoby poprawy dokładności rozwiązania MES
 • unikanie tzw. zjawiska blokady rozwiązania

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

 • podstawy koncepcyjne MES
 • efektywne wykorzystanie MES w zastosowaniach inżynierskich
 • sposoby poprawy jakości wyników obliczeń MES
 • unikanie błędnych rozwiązań
 • wizualizacja i analiza wyników MES
 • sposoby szacowania błędów MES
 • analiza wybranych zaawansowanych typów problemów
 • prezentacja kierunków rozwoju MES

Metodyka prowadzenia zajęć
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorek i czwartek od 17, w małych, 12 osobowych grupach. Mają charakter teoretyczno-praktyczny. Omawiane problemy ilustrowane są dużą liczbą przykładów.

Miejsce szkolenia
Zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Krakowskiej, Kraków ul. Warszawska 24 w sali komputerowej Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej.
Uczestnicy będą korzystali z najnowszego sprzętu komputerowego oraz wykorzystywali najnowsze oprogramowanie.

Kadra
Zajęcia prowadzone będą przez etatowych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Krakowskiej, specjalizujących się w nauczaniu i praktycznych zastosowaniach MES.

Osoba do kontaktu
mgr Aleksandra Tatara - biuro projektu
Wydział Inżynierii Lądowej PK (L-0)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
II piętro, pokój 216
tel.: 12 - 628 25 41
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Szukaj

Zaloguj się

Plakat