Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home Normy europejskie w projektowaniu geotechnicznym

Normy europejskie w projektowaniu geotechnicznym

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej IV edycji szkolenia „Normy europejskie w projektowaniu geotechnicznym” rozpoczynającego się 05.10.2012 r. Osoby, których nie mogliśmy zakwalifikować z powodu nadmiaru zgłoszeń prosimy o rozważenie możliwości wyboru innego kursu, organizowanego w ramach projektu i rejestrację na liście kandydatów.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi normami geotechnicznymi, które od 5 lat są stopniowo tłumaczone i wprowadzane do polskiego prawodawstwa, a obowiązywać będą od marca 2010. Przewidziane jest kompleksowe podejście do tematu: od teoretycznego wstępu na wykładach przez wykonanie obliczeń projektowych, do praktycznych zajęć laboratoryjnych.

Długość szkolenia: 60 godz.
Termin ostatniej edycji: jesień 2012
Rejestracja w toku.

Projektowanie geotechniczne zgodnie z normami z serii PN EN 1997 reprezentuje nową, w stosunku do dotychczas obowiązujących norm polskich, filozofię ustalania parametrów gruntowych. Praktyczne obliczenia z zakresu fundamentowania uczestnicy wykonają dla pali i posadowienia bezpośredniego. Na zajęciach laboratoryjnych uczestnicy nauczą się między innymi nowej (europejskiej) klasyfikacji gruntów, która wprowadza odmienne nazewnictwo i procedury. Niewątpliwym atutem szkolenia jest udostępnienie uczestnikom nowoczesnej sali laboratoryjnej w Zakładzie Współdziałania Budowli z Podłożem. Ponadto na zajęciach terenowych zostaną przybliżone, zalecane normami europejskimi, badania in situ.
Wykłady mają na celu podniesienie wiedzy uczestników z zakresu wykonawstwa specjalnych robót geotechnicznych, takich jak pale wiercone, pale przemieszczeniowe, ścianki szczelne, ściany szczelinowe, czy iniekcja.
Po zakończeniu kursu uczestnicy będą dysponować umiejętnością efektywnego wykorzystania nowych norm geotechnicznych w praktyce (w projektowaniu, wykonawstwie i badaniach gruntów).

Liczba edycji: 4

Tematyka i zakres szkolenia
Tematyka szkoleń będzie obejmowała polską wersję europejskiej normy konstrukcyjnej Eurocode 7 (PN EN 1997) oraz normy z zakresu wykonawstwa specjalnych robót geotechnicznych wraz z załącznikami krajowymi.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

  Szkolenie adresowane jest do osób, które:
 • Dysponują praktycznym doświadczeniem geotechnicznym, ale obce są im nowe (oparte na euronormach) normalizacje geotechniczne,
 • Miały kontakt z zagranicznymi dokumentacjami geotechnicznymi i pragną poszerzyć swoja wiedzę na ten temat,
 • Nie zapoznały się jeszcze z nowo-obowiązującą klasyfikacją gruntów i nowymi normami projektowymi w geotechnice,
 • Są zainteresowane przyszłością polskiej geotechniki
 • Zapraszamy osoby pracujące, inżynierów praktyków a także absolwentów wyższych uczelni technicznych.

Co uzyska uczestnik szkolenia?
Certyfikat ukończenia kursu.

  Ramowy program szkolenia
  Wykłady: 10 x 3 godz. = 30 godz.
 1. EN 1997 -1. Kategorie geotechniczne. Ustalenie parametrów geotechnicznych
 2. EN 1997 -1. Rodzaje stanów granicznych. Warunki obliczeniowe
 3. EN 1997 -1. Projektowanie fundamentów bezpośrednich
 4. Współczesne technologie wykonania fundamentów palowych i palisad
 5. Grunt zbrojony geosyntetykami. Projektowanie i wykonawstwo według PN-EN 14475:2006
 6. Konstrukcje zbrojone geosyntetykami. Współczesne metody oliczeniowe
 7. Kotwy gruntowe PN-EN 1537
 8. Pale wiercone w PN-EN 1536. Pale przemieszczeniowe według PN-EN 12699
 9. Ścianki szczelne w PN-EN 12063. Ściany szczelinowe w PN-EN 1538
 10. Iniekcja według PN-EN 12715. Iniekcja strumieniowa według PN-EN 12716
  Laboratorium: 6 x 3 godz. + 1 x 2 godz. = 20 godz.
 1. Nowa klasyfikacja gruntów według PN-EN ISO 14688
 2. Analiza makroskopowa według PN-EN ISO 14688
 3. Badania polowe: metody badan, zapoznanie sie ze specjalistycznym sprzetem geotechnicznym według PN-EN 1997-2 oraz PN-B 04452:2002
 4. Przykłady obliczeniowe fundamentów bezpośrednich według PN-EN 1997-2
 5. Przykłady obliczeniowe konstrukcji oporowych według PN-EN 1997
 6. Ścinanie – wyznaczanie kata tarcia wewnetrznego i kohezji według PKN-CEN ISO/TS 17892-10 oraz PN-EN 1997-2
 7. Zaliczenie laboratoriów
  Projekty: 2 x 3 godz. + 1 x 4 godz. = 10 godz.
 1. Przykłady obliczeniowe fundamentów bezposrednich według PN-EN 1997-1
 2. Przykłady obliczeniowe fundamentów palowych według PN-EN 1997 cz.1 i 2
 3. Konsultacje indywidualne – odbiór prac własnych uczestników

Metodyka prowadzenia zajęć
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w piątek popołudniu i przez całą sobotę.
Zjazd szkoleniowy składa się z 6 godzin wykładów lub/i projektów i 3 godzin laboratorium.
Wykłady w grupie 36 osób
Projekty w grupach 18 osób
Laboratorium w grupach 12 osób

Miejsce szkolenia
Nowoczesne Laboratorium Geotechniczne Zakładu Współdziałania Budowli z Podłożem (mapka), Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Budynek CUP (10-24) (niedawno wyremontowane pomieszczenia). Multimedialne sale wykładowe i projektowe.
Zajęcia terenowe odbywają się na terenowe byłej Kopalni Iłów w Zesławicach (Kraków, ul. Jeziorany 5, GPS: 50o 6' 12" N; 20o 2' 23" E, mapka)

Kadra
Zajęcia prowadzone są przez etatowych pracowników naukowych i dydaktycznych Politechniki Krakowskiej - profesorów, adiunktów i asystentów, którzy specjalizują się w fundamentowaniu i mechanice gruntów oraz posiadają doświadczenie projektowe i wykonawcze w tym zakresie.

Osoba do kontaktu
mgr Aleksandra Tatara - biuro projektu
Wydział Inżynierii Lądowej PK (L-0)
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
II piętro, pokój 216
tel.: 12 628 25 41
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Szukaj

Zaloguj się

Plakat