Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Kosztorysowanie robót budowlanych

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatnich dodatkowych edycji szkolenia „Kosztorysowanie robót budowlanych”.

Szkolenie ma na celu zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych i liniowych. Ma także przybliżyć zadania stojące obecnie przed nowoczesnym kosztorysantem oraz nauczyć wykonywania kosztorysów przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania wykorzystywanego w kosztorysowaniu.

Długość szkolenia: 64 godz.
Termin ostatnich edycji: 09-10.2015
Rejestracja zakończona.

Więcej…
 

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi i kosztorysowanie

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej IX edycji szkolenia „Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi i kosztorysowanie” rozpoczynającego się w październiku 2015 r.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje ogół wiedzy związanej z zarządzaniem przedsięwzięciem budowlanym i kosztorysowaniem. Tematyka dotyczy zarządzania: strukturą i organizacją robót, czasem realizacji, kosztami, zasobami (pracownicy, sprzęt, materiały). Szkolenie ma także na celu zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.

Długość szkolenia: 70 godz. (w tym aż 40 godzin zajęć laboratoryjnych)
Termin ostatniej edycji: październik 2015.

Więcej…
 

Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej III edycji szkolenia „Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym” rozpoczynającego się 14.03.2014 r. Osoby, których nie mogliśmy zakwalifikować z powodu nadmiaru zgłoszeń prosimy o rozważenie możliwości wyboru innego kursu, organizowanego w ramach projektu i rejestrację na liście kandydatów.

Obecnie przedsiębiorstwa budowlane działające na rynku budowlanym borykają się z wieloma problemami. Po okresie boomu w budownictwie, problemów ze znalezieniem wykonawców robót budowlanych, problemów z jakością wykonania, następuje powoli okres kryzysu w branży budowlanej.
Jak sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem budowlanym w okresie dynamicznego rozwoju i kryzysu, jak dostosowywać się do zmiennych warunków otoczenia, jak badać i analizować rynek budowlany, jak zarządzać relacjami partnerskimi przedsiębiorstwa budowlanego z innymi podmiotami rynku – to pytania na które powinien znać odpowiedź właściciel i menager przedsiębiorstwa budowlanego.
Kurs będzie pomocny w poszukiwaniu odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie.

Długość szkolenia: 72 godz.
Termin następnej edycji: ostatnia edycja
Rejestracja zakończona.

 

Więcej…
 

Metody komputerowe w budownictwie

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej IV edycji szkolenia „Metody komputerowe w budownictwie” rozpoczynającego się 16.03.2015 r. Osoby, których nie mogliśmy zakwalifikować z powodu nadmiaru zgłoszeń prosimy o rozważenie możliwości wyboru innego kursu, organizowanego w ramach projektu i rejestrację na liście kandydatów.

Celem szkoleń jest przekazanie najnowszej wiedzy o obliczeniowym modelowaniu obiektów inżynierskich metodą elementów skończonych (MES) oraz podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania metody w rozwiązywaniu praktycznych problemów inżynierskich. Oprogramowanie oparte na MES usprawnia projektowanie i analizę konstrukcji inżynierskich takich jak budowle, maszyny i ich elementy. Znajomość metodologii MES jest niezbędna dla nowoczesnego inżyniera.

Długość szkolenia: 60 godz.
Termin kolejnej edycji:
ostatnia edycja
Rejestracja zakończona.

Więcej…
 

Komputerowe wspomaganie przedmiarowania robót budowlanych

Email Drukuj

Zakończono rekrutację i ustalanie listy uczestników ostatniej III edycji szkolenia „Komputerowe wspomaganie przedmiarowania robót budowlanych” rozpoczynającego się 14.04.2015 r. Osoby, których nie mogliśmy zakwalifikować z powodu nadmiaru zgłoszeń prosimy o rozważenie możliwości wyboru innego kursu, organizowanego w ramach projektu i rejestrację na liście kandydatów.

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności sporządzania przedmiarów robót z wykorzystaniem wspomagania komputerowego. Bazą dla na podstawie usystematyzowanej wcześniej wiedzy z zakresu przedmiarowania robót przedmiarowania robót ziemnych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych, sieciowych oraz drogowych.

Długość szkolenia: 40 godz.
Termin kolejnej edycji: ostatnia edycja

Więcej…
 


Strona 1 z 2

Szukaj

Zaloguj się

Plakat